Što je holistički life coaching

Želiš li postati holistički life coach?

Upoznaj TT Coaching®

(Besplatno preuzmi e-knjigu / link za preuzimanje je na dnu stranice)

TT Coaching® je program koji vas uči kako voditi klijente kroz proces coachinga primjenjujući holističke principe i holistički način pogleda na život.

Program se temelji ne samo na ideji da su naš um, tijelo i duh međusobno povezani i tvore nerazdvojnu cjelinu, već se isti princip odnosi i na sva ostala područja našeg života koja smatramo važnima.

Za razliku od stila coachinga koji je isključivo usmjeren na konkretno rješenje/rezultat, holistički life coaching uvijek uzima u obzir širu sliku klijentova života. I zato, tijekom coaching procesa, sustavno se prati na koji način će se promjena u nekom aspektu života odraziti na cjelokupan život klijenta.

Uz fokus na realizaciju pojedinih konkretnih ciljeva, holistički life coaching stavlja poseban naglasak i na ideju kako začiniti svoje putovanje na putu prema ostvarenju tih ciljeva te, u konačnici, postati osoba koja predstavlja novu i napredniju verziju sebe.

A to je, u suštini, i glavna svrha naših ciljeva, zar ne?

***

Osnovna ideja je da ostvareni ciljevi/rezultati obogate sve druge aspekte našeg života koje smatramo važnima, a ne da pojedini aspekti našeg života stradaju zbog naših ciljeva.

Ako naš uspjeh u jednom aspektu života, narušava aspekt našeg života koji nam je također važan, u kontekstu holističkog life coachinga, to ne možemo nazvati uspjehom.

Holistički life coachevi, u načelu, su ljudi koji um, tijelo i duh doživljavaju kao nerazdvojnu cjelinu te vide međusobnu povezanost i međusobni utjecaj svih aspekata našeg života.

Njihove zajedničke osobine su da vole osnažiti, ohrabriti i poticati ljude da osvijeste i aktiviraju svoj istinski potencijal, otvore se za mogućnosti za koje niti ne znaju da postoje i otpuste unutarnje prepreke koje ih koče na tom putu. Osjećaju da smo svi jedno na jednoj dubljoj razini i vjeruju da svakog od nas vodi i usmjerava nevidiljiva ruka Svemira – uz uvjet da smo otvoreni i svjesno stvaramo prostor u svojem umu za to.

Kliknite na sliku u nastavku i besplatno preuzmite e-knjigu…

PODIJELI: