PLC8

Raspored predavanja do kraja 2020.

  • 13. i 27. ožujka 2021. (subota) od 14 30 h do 18 30 h

Pitanja “to go”

Ideja ove opcije jest da postavite svoje pitanje vezano za coaching temu koju prakticirate u trenutku kada vam se to pitanje pojavi – a bez da čekate na sljedeće predavanje. Na takav način pitanje vam neće promaknuti, a ja ću ga svakako gledati ubaciti u kontekst predavanja.

Please select a valid form

PRIJAVA ZA PARTNERSKO VJEŽBANJE

(Tijekom vježbanja oslonite se na tri ključna modela koja smo obrađivali – GROW, Lepeza ciljeva i Kotač života – i pokušajte što više ubaciti razne pristupe i alate o kojima smo govorili)

Please select a valid form
PODIJELI: