Mindfulness tečaj za početnike (sadržaj)

Klikni OVDJE za više informacija o online tečaju Mindfulness trening 2.0

Sadržaj tečaja…

MINDFULNESS TEČAJ – UVODNI DIO PROGRAMA

MINDFULNESS TEČAJ – MODUL # 1 – UVOD U MINDFULNESS (VIDEOZAPIS)
Moja osobna priča
Sasvim drukčiji pogled na stres i sloboda od uvjetovanja iz prošlosti
Oštar i snažan fokus
Sreća – stvar svjesnosti i stvar treninga

MINDFULNESS TEČAJ – MODUL #2 – STRUKTURA TEČAJA (VIDEOZAPIS)
Na koji način funkcionira ovaj program
Zašto je važno striktno se držati uputa prvih 14 dana
Mindfulness i unutarnji otpor
Tehnike koje ćete naučiti na ovom tečaju
Tehnika #1 – AKTIVNI FOKUS (verzija 1.1.)
Tehnika #2 – ZTM METODA
Tehnika #3 – TT SINERGIJA™ (verzija 1.1.)

MINDFULNESS TEČAJ – MODUL #3 – RAZUMIJEVANJE MINDFULNESS PRISTUPA (VIDEOZAPIS)
Što je Mindfulness?…
Sloboda od automatskog pridavanja značenja
Iskustvo začaranog kruga
Misli i emocije nisu činjenice…
Sloboda izbora vs. naš “realni izbor”

MINDFULNESS TEČAJ – MODUL #4 – OSNOVNE VRSTE POZORNOSTI U MINDFULNESS TEORIJI (VIDEOZAPIS)
Reaktivna vs. proaktivna pozornost
Mindfulness pozornost vs. analitička pozornost

PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

MINDFULNESS TEČAJ – MODUL #5 – PRIPREMA ZA PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (VIDEOZAPIS)
Temeljni preduvjeti za sudjelovanje u praktičnom programu
Dobar “trik” za one čiji posao uključuje puno sjedenja
Mindfulness trening kao važan poslovni sastanak
Važnost stava koji imate prema svojem Mindfulness treningu

MINDFULNESS TEČAK – MODUL #6 – PRAKTIČNI TRENINZI (SAMO AUDIO ZAPISI – MP3)

PRVI DAN TRENINGA – 16:10 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Definiranje “ključnog benefita” koji želite dobiti/iskusiti kroz Mindfulness trening
Fraza s kojom treba započeti svoj “ključni benefit” uz navođenje primjera
Što učiniti kao ako vam je teško definirati svoj “ključni benefit”(jednostavna formula)
Pronalaženje “idealnog” položaja i mjesta za prakticiranje metode Aktivni fokus 1.1.
Zašto je važno ne prosuđivati način odvijanja procesa vježbanja Aktivnog fokusa i drevna priča koja definira “idealan” pristup koji je potrebno njegovati dok prakticirate Mindfulness

DRUGI DAN TRENINGA – 20:54 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Upoznavanje s metodom Aktivni fokus 1.1.
”Sidrenje” pozornosti i pronalaženje točke aktivnog fokusa #1 (AF1 točka)
Iskustveno prakticiranje metode Aktivni fokus 1.1. uz pojašnjenja ključnih stavki metode
Opis neformalne Mindfulness vježbe #1

TREĆI DAN TRENINGA – 19:57 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Daljnje usavršavanje i nadogradnja metode Aktivni fokus 1.1.
Upoznavanje s pravilom “samo jedan posto”
Iskustveno prakticiranje metode Aktivni fokus 1.1. uz dodatna pojašnjenja
Istraživanje prvog stupa na kojem se temelji Mindfulness pozornost – ”Neutralno promatranje” – svjesnost bez istodobne analitičke prosudbe onoga što promatramo
Opis neformalne Mindfulness vježbe #2

ČETVRTI DAN TRENINGA – 25:31 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Daljnje usavršavanje i nadogradnja metode Aktivni fokus 1.1.
Upoznavanje sa šest temeljnih kategorija (vrsta) distrakcija uz navođenje primjera na koje se načine one najčešće pojavljuju tijekom vježbanja
“Don spyi” pristup (mentalno označavanje distrakcija tijekom procesa) i primjena u praksi
Iskustveno prakticiranje metode Aktivni fokus 1.1. uz dodatna pojašnjenja
”Dosada” – česta prepreka u napredovanju u području Mindfulnessa i jedan od češćih razloga zbog kojeg ljudi odustanu od ciljeva koji su im važni (Mindfulness perspektiva)
Kako prepoznati dosadu samo kao vrstu distrakcije i kako je ispravno tretirati tijekom vježbe
Opis neformalne Mindfulness vježbe #3

PETI DAN TRENINGA – 23:52 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Daljnje usavršavanje i nadogradnja metode Aktivni fokus 1.1.
Iskustveno prakticiranje metode Aktivni fokus 1.1. uz dodatna pojašnjenja
Upravljanje raznim porivima koji se javljaju tijekom ili neposredno prije vježbanja
Razumijevanje i tretiranje poriva kao vrste distrakcije uz analizu primjera iz prakse
Upoznavanje osnovnih tendencija poriva koji se javljaju tijekom ili neposredno prije vježbanja
Opis neformalne Mindfulness vježbe #4

ŠESTI DAN TRENINGA – 24:05 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Daljnje usavršavanje i nadogradnja metode Aktivni fokus 1.1.
Iskustveno prakticiranje metode Aktivni fokus 1.1. uz dodatna pojašnjenja
”Dopuštanje” – istraživanje drugog stupa na kojem se temelji Mindfulness pozornost
Zašto je bitno odustati od ideje da se pokušamo na bilo koji način riješiti pojedinih distrakcija koje susrećemo tijekom vježbanja
Upoznavanje koncepta “Sampajanna” ili “Metakognitivna svjesnost” i razumijevanje njezine važnosti za učinkoviti Mindfulness trening
Tko nam zapravo “signalizira” da je naša pozornost odlutala uz razumijevanje uloge naših “metakognitivnih” centara
Sugestija za daljnje neformalne Mindfulness vježbe

SEDMI DAN TRENINGA – 22:37 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Daljnje usavršavanje i nadogradnja metode Aktivni fokus 1.1.
Iskustveno prakticiranje metode Aktivni fokus 1.1. uz dodatna pojašnjenja
Razumijevanje važnosti svjesnog izražavanja namjere i njezinog utjecaja na našu percepciju
”Nježnost” – istraživanje trećeg stupa na kojem se temelji Mindfulness pozornost
Na koji način je najbolje percipirati Mindfulness pozornost uzimajući u obzir tri temeljna stupa na kojima se ona temelji
Upoznavanje s načelom: “Ne možeš dva puta zakoračiti u isti trenutak…”
Opis neformalne Mindfulness vježbe #5

OSMI DAN TRENINGA – 22:35 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Ponavljanje načela i pristupa na kojima počiva metoda Aktivni fokus 1.1. uz dodatno pojašnjenje ključnih stavki
Upoznavanje s načelom: ”Prepoznaj. Dopusti. Vrati se.” i njegova primjena tijekom vježbanja
Što je konkretno vaš dio posla, a koji dio posla prepuštate metakognitivnim centrima dok vježbate Aktivni fokus 1.1.
Na koji način metakognitivni centri funkcioniraju u našem svakodnevnom životu i zašto je važno razviti ih ako želimo ubrzati svoj put prema realizaciji željenih ciljeva
Iskustveno prakticiranje metode Aktivni fokus 1.1. i podsjećanje na suštinu metode
Sugestija daljnje neformalne Mindfulness vježbe

DEVETI DAN TRENINGA – 21:41 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Upoznavanje s metodom ZT Monitoring (skraćeno: ZTM metoda) i njezinom svrhom
Razumijevanje emocionalnog naboja i blage fizičke senzacije (tenzije) koja nastane neposredno prije nego što postanemo reaktivni (programirana emocionalna reakcija)
”Statične” i “dinamične” tenzije – kako ih prepoznati?
Zašto je važno što prije prepoznati tenziju u tijelu ako želimo razviti svoju osobnu protočnost i postupno se oslobađati “mehaničkog uvjetovanja”
Što su “zone tenzije” i kako prepoznati naše dvije temeljne zone tenzije (“ZT1” i “ZT2”)
Na koji način prakticirati ZTM metodu tijekom dana
Iskustveno vježbanje ZTM metode
Iskustveno vježbanje metode Aktivni fokus 1.1.

DESETI DAN TRENINGA – 22:49 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Vještina ”Shoshin” (upoznavanje s temeljnim konceptom pristupa “um početnika”)
Um početnika vs. “automatske asocijacije”
Razumijevanje osnovnih tendencija našeg uma u odnosu na ono što već jednom ili nekoliko puta vidimo ili iskusimo
Glavni uzrok osjećaja monotonije u odnosima, poslu i bilo čemu drugome
”Objektivna stvarnost” vs. reprodukcija sjećanja iz prošlosti; koga mi “vidimo” – osobu kakva jest u trenutku kada je sretnemo ili sjećanje o osobi koje smo već pohranili u svojem umu?
Kako prakticirati “Shoshin” (um početnika)
Iskustveno vježbanje metode Aktivni fokus 1.1 uz integrirani pristup uma početnika
Opis neformalne Mindfulness vježbe #6

JEDANAESTI DAN TRENINGA – 30:37 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Istraživanje dva temeljna moda funkcioniranja našeg uma – mod “činiti” i mod “biti”
”Trenutačna pozicija”, “ishodišna pozicija” i “zona mogućnosti” – tri “pozicije” koje su predmet neprekidne pozornosti moda “činiti”
Razlika između življenja u sadašnjosti i razmišljanja o sadašnjosti i onome što se sada događa
Istraživanje tri tzv. “posebne” i vrlo uobičajene distrakcije koje su čisti odraz moda “činiti”, a u praksi se često zamaskiraju na način da nam je teško prepoznati da je u pitanju distrakcija
Kako postupiti kada uočite navedene distrakcije?
Iskustveno vježbanje metode Aktivni fokus 1.1 uz integrirani pristup uma početnika s posebnom pozornošću na prepoznavanje tri “posebne” distrakcije
Opis neformalne Mindfulness vježbe #7

DVANAESTI DAN TRENINGA – 22:05 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Upoznavanje s metodom TT Sinergija™ 1.1. i njezinom teoretskom pozadinom
Četiri situacije u kojima se primjenjuje TT Sinergija™ 1.1.
Što znači “optimalna razina osobne protočnosti” i zašto nam je ona važna
Razumijevanje koncepta “duboki uvid” i zbog čega je to temelj za stvaranje optimalne razine osobne protočnosti
TT Sinergija™ 1.1. i otpuštanje krutih stavova i načina gledanja koji nam uzrokuju reaktivnost
Što najviše uvjetuje način na koji pristupamo nekoj izazovnoj situaciji?
Zašto je, iz Mindfulness perspektive, sasvim nebitno utvrditi ili saznati za stvarni uzrok nastanka emocija koje želimo procesirati?
Temeljno načelo #1: “Najbrži put od točke A do točke B jest stvoriti potpuni mir s točkom A!” – upoznavanje i analiza jednog od temeljnih načela na kojima se temelji proces TT Sinergija™ 1.1.
Iskustveno vježbanje procesa TT Sinergija™ 1.1. na konkretnom primjeru odnosno situaciji iz vašeg privatnog ili poslovnog života uz istodobno pojašnjenje šest osnovnih koraka procesa

TRINAESTI DAN TRENINGA – 19:06 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Daljnje istraživanje i nadogradnja metode TT Sinergija™ 1.1.
Detaljnije upoznavanje sa četiri stadija kroz koje nas vodi proces TT Sinergija™ 1.1.
Stadij #1 – “Suspenzija automatske prosudbe” – uz daljnju analizu povezanih koraka
Stadij #2 – “Deidentifikacija” – uz daljnju analizu povezanih koraka
Stadij #3 – “Lokalizacija” – uz daljnju analizu povezanih koraka
Stadij #4 – “Oslobađanje” – uz daljnju analizu povezanih koraka
Razumijevanje ključne svrhe emocija iz Minduflness perspektive i na koji su način one povezane sa životnom energijom koja se želi izraziti “kroz” nas
Na što nam ukazuju sve uznemirujuće emocije
Iskustveno vježbanje procesa TT Sinergija™ 1.1. na konkretnom primjeru odnosno situaciji iz vašeg privatnog ili poslovnog života uz istodobno pojašnjenje šest osnovnih koraka procesa

ČETRNAESTI DAN TRENINGA – 19:10 min (AUDIOZAPIS – MP3)
Daljnje istraživanje i nadogradnja metode TT Sinergija™ 1.1.
Što učiniti ako tijekom procesa fizička senzacija postaje intenzivnija
Kako tretirati nestrpljivost koja se često zna pojaviti tijekom procesa
Razna mjesta gdje možete prakticirati metodu TT Sinergija™ 1.1.
Upoznavanje TT Sinergija™ 1.1. “pomoćne metode” koja se izvodi kada ste na javnom mjestu ili u centru pozornosti uz analizu dodatnog stadija “pomoćne metode” pod nazivom “Svjesno odgađanje” uz navođenje primjera iz prakse
Temeljno načelo #2: “Pusti ili će te povući!” – upoznavanje i analiza drugog načela na kojima se temelji proces TT Sinergija™ 1.1.
Što znači “hraniti” svoja uvjetovanja
Dva jedina stvarna izbora koja imamo na raspolaganju kada prepoznamo da smo reaktivni
Upoznavanje s igrom “Festival sinergije” uz upute kako je igrati
Temeljno načelo #3: “Nemoj ubiti glasnika!” – upoznavanje i analiza trećeg načela na kojem se temelji proces TT Sinergija™ 1.1.

MINDFULNESS TEČAJ – MODUL #7 – ZAVRŠNE UPUTE (VIDEOZAPIS)
Završne upute vezano za vaš nastavak vježbanja naučenih metoda, pristupa i načela
Daljnje mogućnosti sudjelovanja u naprednijim verzijama TT Mindfulness™ programa

O AUTORU PROGRAMA MINDFULNESS TRENING 2.0

PODIJELI: