Mind Restore

Kako probuditi svoje prirodno samopouzdanje

Često se kaže kako je kvaliteta našeg života ponajviše uvjetovana “slikom” (predodžbom) koju imamo o samome sebi. Slika koju imamo o sebi uvjetuje ciljeve koje izabiremo i želje koje smatramo mogućima i ostvarivima.

Nažalost,

 

PODIJELI: