Jamstvo kvalitete

Ako iz bilo kojeg razloga niste zadovoljni mojom uslugom, jamči vam se BEZUVJETNI povrat novca. Jamstvo povrata novca vrijedi unutar roka od 30 dana od dana održavanja termina. Rok za traženje povrata novca počinje teći prvi dan nakon dana održavanja termina. Ako zadnji dan roka nastupa na neradni dan ili državni praznik, rok se produžuje na prvi radni dan nakon toga.

Dodatna napomena:

1. Jamstvo povrata novca ne vrijedi kada je u pitanju kupnja poklon kartice. Međutim, ako osoba kojoj ste kupili poklon karticu nije zainteresirana za life coaching, možete je slobodno pokloniti nekoj drugoj osobi ili iskoristiti za sebe.

2. Jamstvo povrata novca također ne vrijedi kada je u pitanju sudjelovanje u programu “Kako postati life coach“.

3. Jamstvo povrata novca ne vrijedi kada je u pitanju grupni coaching.

PODIJELI: