A-DISC™ – sistem za učinkovito “čitanje ljudi”

 
Upoznajte praktični sistem za učinkovito “čitanje ljudi” i naučite kako se sporazumjeti sa svima te svoju poruku “upakirati” na način da vas drugi jasno čuju i razumiju!

(Otvoreni jednodnevni trening + mogućnost certificiranja)

 

“Razumijevanje osobnosti je prvi korak u razumijevanju ljudi. Ako ne možemo vidjeti urođenu različitost u drugima i prihvatiti ih onakve kakvi jesu, smatrat ćemo da je malo neispravan svatko tko nije kao mi.” – Florence Litauer

 

***

 

Poštovani posjetitelju,

Neovisno o vašoj profesiji i poslu kojim se bavite vrlo je vjerojatno da se vaš ključni dio posla svodi na “posao s ljudima” (“people business”). Isto tako, vrlo je vjerojatno da većina vašeg stresa na poslu proizlazi upravo iz “posla s ljudima” ili, bolje reći, iz nedostatnog razumijevanja s kolegama, nadređenima ili članovima vašeg tima.

Razina do koje ste sposobni razumjeti ljude oko sebe i utjecati na način njihova razmišljanja i ponašanja ponajviše će utjecati na vaše rezultate na poslu i na razinu vaše motivacije i zadovoljstva na poslu – a, posredno i na vaš privatni život.

U informacijsko doba u kojem živimo, gotovo sve se svodi na odnose i načinu kako postupamo prema željama, potrebama i očekivanjima ljudi s kojima ulazimo u interakciju.

U osnovi, stvar je vrlo jednostavna…

 

Onome tko prepoznaje naše potrebe i ponaša se prema nama onako kako to mi želimo automatski dajemo “zeleno svjetlo” i otvoreni smo za suradnju s njim. Onome tko ne prepoznaje naše potrebe i način kako želimo da nas se tretira, već ustraje na svojoj perspektivi, neovisno o njegovim namjerama, automatski mu dajemo crveni karton i njegove ideje i zahtjeve voljni smo sagledati samo ako nam to spada u domeni “obveza” i to do razine do koje baš moramo – ni mrvicu više od toga.

 

I tu se nitko ne razlikuje. Svi funkcioniramo na takav način.

 

Mi smo doslovce poput hodajućih odašiljača i svojim ponašanjem i načinom komuniciranja ljudima oko sebe neprekidno odašiljemo signale kako želimo da oni komuniciraju i ponašaju se prema nama ako žele dobiti našu maksimalnu suradnju, pozornost i vrijeme.

 

Znati kako učinkovito “pročitati” takve signale ključ je uspješne komunikacije i stvaranja skladnih odnosa na poslu i u privatnom životu.

 

 

I to je glavna svrha ovog treninga i A-DISC™ sistema i komunikacijskog modela kao ključnog “alata” koji će nam poslužiti kako bismo prepoznali “signale” koje nam ljudi redovito šalju i kojima nam jasno komuniciraju kako žele da s njima postupamo ako želimo njihovu suradnju i naklonost!

 

Što je A-DISC™ sistem? 

(Awareness + Dominance, Influence, Steadiness i Conscientiousness)

 

Radi se o praktičnom sistemu koji možete koristiti za prepoznavanje predvidljivih sklonosti ponašanja i komuniciranja ljudi u različitim situacijama te strategijama koje će vam pomoći da brzo pronađete zajednički jezik sa svima i budete u mogućnosti “upakirati” im svoju poruku na način da je jasno prime te joj pridaju upravo ono značenje koje ste joj vi izvorno pridali. Navedeni sistem u sebi kombinira bazu znanja koja je svojevrsna kombinacija standardnog komunikacijskog modela poznatog pod nazivom DISC u kombinaciji za strategijama promatranja, adaptiranja te razvijanja svjesnosti i neutralne pozornosti utemeljenima na pristupu poznatom kao Mindfulness.

 

DISC model temelji se na učenju koje potječe još iz doba antičke Grčke. Zahvaljujući stručnjacima iz raznih domena, navedeni model u međuvremenu se znatno usavršio i pretvorio u praktični “alat” za učinkovito korištenje na dnevnoj bazi.

Iako je svaka osoba jedinstvena, gledajući iz aspekta sklonosti pojedinom stilu komuniciranja i ponašanja, ljude se može svrstati unutar četiri temelje kategorije ili stila (Dominance”, “Influence”, “Steadiness” i “Conscientiousness”) i dvanaest različitih podkategorija ili podstilova. Radi se o sklonostima u vanjskom izražavanju osobe, a ne o profilima osobnosti. Navedene sklonosti utječu na to na koji način će osoba, u pojedinim situacijama, ljudima oko sebe – svjesno ili nesvjesno – “iskomunicirati” svoje želje, potrebe i očekivanja. Znati kako prepoznati navedene sklonosti, ili bolje reći, uzorke ponašanja i komuniciranja te adaptirati se sukladno navedenim uzorcima ključ je uspješne komunikacije i utjecanja.

 

***

A-DISC™ model stvoren je po principu “ready to go” te znanje i “alate” koje ćete dobiti možete započeti prakticirati već isti dan.

 

Što ćete naučiti na treningu:

 • DISCologija – povijest, nastanak i osnovne postavke standardnog DISC komunikacijskog modela + komparativni presjek slične kategorizacije uzoraka ponašanja u različitim kulturama diljem svijeta
 • Razumijevanje specifičnosti A-DISC™ sistema i korištenje istog kao izvrsnog alata za razvoj samosvijesti te emocionalne i socijalne inteligencije
 • Upoznavanje i analiza osnovnih teorija i načela na kojima se temelji A-DISC™ sistem
 • Detaljno upoznavanje i analiza 4 temeljna stila komuniciranja i ponašanja te 12 različitih podstilova
 • (A-DISC™ UPITNIK) Kako identificirati vlastiti dominantni stil komuniciranja i ponašanja s pomoću A-DISC™ upitnika (upitnik koji služi za identifikaciju vašeg dominantnog stila komuniciranja i ponašanja, podstilove te “zonu konflikta” između vaših “prirodnih sklonosti u ponašanju i komunikaciji” u odnosu na vaš prilagođeni stil komuniciranja i ponašanja
 • (A-DISC™ INSTANT SKENIRANJE) Kako brzinski identificirati dominantni stil komuniciranja i ponašanja vašeg sugovornika s pomoću metode “A-DISC™ instant skeniranje” (bez korištenja upitnika)
 • Što su “kvadranti selektivne eliminacije primjetljivih karakteristika ponašanja i komuniciranja” i kako ih koristiti za prepoznavanje primjetljivih uzoraka ponašanja (bez korištenja upitnika)
 • (A-DISC™ KORISNIČKI PRIRUČNIK) Uvid u detaljnu klasifikaciju primjetljivih uzoraka ponašanja po stilovima koje sadrži A-DISC™ korisnički priručnik koji je sastavni dio treninga + analiza primjetljivih uzoraka ponašanja kroz primjere iz prakse
 • (IDENTIFIKATORI UZORAKA PONAŠANJA) Na koji način sve možete promatrati ponašanje osobe, kako koristiti “verbalne”, “vokalne” i “vizualne” identifikatore ponašanja i što učiniti ako smatrate da vam nedostaje informacija kako biste definirali dominantnu sklonost ponašanja i komuniciranja osobe kao i kombinaciju podstilova
 • Kako učinkovito komunicirati s četiri temeljna stila u stresnim ili konfliktnim situacijama, kako prepoznati njihovo tipično ponašanje pod stresom i na koje njihove potrebe je važno usmjeriti pozornost
 • Kako koristiti A-DISC™ sistem za prepoznavanje vlastitih “uzoraka” komuniciranja i ponašanja koji nisu u skladu sa vašim osobnim i poslovnim ciljevima
 • Kako koristiti A-DISC™ sistem kako biste prepoznali česte uzroke konflkata na poslu
 • (STRATEGIJE PREMOŠĆIVANJA) Upoznavanje s potencijalnim tendencijama sukoba među različitim stilovima i stvaranje kvalitetne podloge za njihovo premošćivanje
 • (ADAPTACIJSKE STRATEGIJE) Što znači “adaptacija” u kontekstu A-DISC™ sistema, zašto adaptacija spada pod ključne čimbenike uspješne komunikacije i kako učinkovito implementirati adaptaciju u svakodnevnoj komunikaciji (u 1-na-1 komunikaciji te unutar grupe u kojoj postoje različiti stilovi) i upoznavanje s načinima maksimiziranja adaptacijskih sposobnosti
 • Koja je razlika između svjesne adaptacije stila komuniciranja i ponašanja te mijenjanja vlastite osobnosti ili gušenja i potiskivanja vlastite autentičnosti u svrhu prilagodbe na radnom mjestu i okolini
 • Kako učinkovito prezentirati i prodavati grupi koja se sastoji od različitih stilova i kako s pomoću pet uvodnih pitanja prepoznati prisutnost pojedinih stilova
 • (ZONE POTENCIJALNE SURADNJE I KONFLIKTA) Kako, uzimajući u obzir vašu vlastitu A-DISC™ kombinaciju i kombinaciju vašeg sugovornika, predvidjeti potencijalne zone za suradnju i konflikte
 • (MINDFULNESS PRISTUP) Kratke mindfulness vježbe za razvoj neutralne pozornosti, adaptabilnosti i svjesnosti poruke koju primamo od svojeg sugovornika
 • (ZAVRŠNI “TEST”) Ispunjavanje testa koji sadrži različite situacije na poslu čija je svrha testirati – a kasnije i proanalizirati – vaše razumijevanje funkcioniranja A-DISC™ sistema – nitko neće pasti na ispitu 😉

 

 

Bonus #1 – A-DISC™ korisnički priručnik

Sastavni dio treninga je i korisnički priručnik koji sadrži sažetak svih ključnih stavki treninga, detaljnu klasifikaciju primjetljivih uzoraka ponašanja, kvadrante selektivne eliminacije primjetljivih uzoraka ponašanja, mindfulness vježbe i još mnogo više.

 

Bonus #2 – A-DISC™ trening program za 45 dana

Jedna od čestih zabluda koje prate bilo koji program utemeljen na DISC modelu jest ideja kako je dovoljno samo poznavati dominantne sklonosti jednog od četiri stila ponašanja kako biste navedeno znanje mogli učinkovito koristiti u praksi. Takav pristup je potpuno kriv jer učinkovito korištenje DISC modela podrazumijeva duboki uvid koji se jedino može steći treningom. Ono što čini suštinu “čitanja ljudi” kroz DISC model jest unutarnji uvid koji se razvija vježbanjem. Razumijevanje osnova DISC modela, bez konkretnog treninga može biti zabavan proces, ali gledajući iz perspektive učinkovitosti i širenja osobnog utjecanja, puko je gubljenje vremena.

Sukladno navedenom, svi polaznici treninga dobiti će priručnik koji sadrži konkretni trening program za razdoblje od 45 dana – što se u praksi pokazalo kao optimalno vrijeme za dobivanje potrebnog uvida u DISC stilove  te prepoznavanje i razumijevanje primjetljivih uzoraka ponašanja i komuniciranja. Većina vježbi stvorena je na način da ih se može prakticirati u svakodnevnoj interakciji s ljudima + cca 5 minuta dnevno za zapisivanje dojmova i ispunjavanje kratkih pitanja.

 

Trener:

Tomislav Tomić

Treninzima za osobni i poslovni razvoj profesionalno se bavi od 2009. Kliknite OVDJE za više informacija (poveznica će se otvoriti u novoj kartici).

 

Način rada:

 • predavanje uz prezentaciju temeljnih postavki programa
 • grupna rasprava uz analizu primjera iz prakse
 • iznošenje i razmjena vlastitih iskustava
 • igre uloga.

 

 

Kome je trening namijenjen:

Svima koji žele unaprijediti svoje komunikacijske vještine, a naročito onima kojima je zbog funkcije u tvrtki/organizaciji ili posla kojim se bave važno kako jasno formirati i prenijeti svoju poruku ili stav, shvatiti druge i pridobiti ih za suradnju.

 

***

Dodatne opcije

ŽELITE LI POSTATI CERTIFICIRANI A-DISC™ PRAKTIČAR?

Prije svega, navedeno je opcija za one koji žele produbiti svoje razumijevanje M-DISC modela i pristupa i smatraju da bi certifikacija p za poslovni razvoj. Za više informacija o dodatnim uvjetima potrebnim za certifikaciju kliknite OVDJE.

 

A-DISC™ ZA TIMOVE. ŽELITE LI ISKUSITI POGODNOSTI A-DISC™ SISTEMA U SVOJOJ TVRTKI ILI ORGANIZACIJI?

Besplatno testirajte

 

***


l,

PODIJELI: