PLC8

Raspored predavanja do kraja 2020.

  • 10. i 24. listopada 2020. (subota) od 14 30 h do 18 30 h
  • 7. i 21. studenoga 2020. (subota) od 14 30 h do 18 30 h
  • 5. i 19. prosinca 2020. (subota) od 14 30 h do 18 30 h
  • 16. i 30. siječnja 2021. (subota) od 14 30 h do 18 30 h

Pitanja “to go”

Ideja ove opcije jest da postavite svoje pitanje vezano za coaching temu koju prakticirate u trenutku kada vam se to pitanje pojavi – a bez da čekate na sljedeće predavanje. Na takav način pitanje vam neće promaknuti, a ja ću ga svakako gledati ubaciti u kontekst predavanja.

PLC PITANJE
PODIJELI: